Dla najmłodszych

Posłuchaj piosenek SzAR

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Licznik odwiedzin

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
4
90
143

-53

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 807 555
Dokumenty SzAR Drukuj Email
Dokumenty zatwierdzające działalność SzAR, podziękowania itp.
ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI I ZATWIERDZENIE PŁYTY CD Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w piśmie z dn. 7 IV 2006r. zaopiniował dalszą działalność SzAR. Rozszerzył działalność SzAR na całą Diecezję Zamojsko- Lubaczowską i zatwierdził płytę CD "Różaniec- nasz obronny szaniec", jako pomoc dydaktyczną do katechezy przy zakładaniu i prowadzeniu wspólnot różańcowych.

Opinia Wydziału Nauki Chrześcijańskiej (fragmenty)

Apostolat modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej, która ukazując się w różnych miejscach, a szczególnie w Fatimie prosiła dzieci by odmawiały codziennie różaniec. Jan Paweł II różaniec nazwał swoją ulubioną modlitwą. W Liście o Różańcu zachęcał wszystkich, także dzieci i młodzież do odkrycia na nowo tej modlitwy, wprowadził nowe Tajemnice Różańca- Tajemnicę Światła, pouczył, jak należy odmawia różaniec i wzywał do modlitwy za rodziny i pokój w świecie, ogłosił również Rok Różańca. Ojciec Święty Jan Paweł II przez cały pontyfikat rozdawał wiernym różańce.

Tworzenie Armii Różańcowej w szkołach jest pożyteczne nie tylko dla uczniów, kształtuje postawę modlitwy, integruje środowisko szkolne, uczniów, katechetów i nauczycieli. Pełni funkcję formacji religijnej, pogłębia znajomość wydarzeń ewangelicznych, uwrażliwia na istniejące w świecie zagrożenia w postaci różnych uzależnień, łączy dzieci i młodzież z parafią, gdyż katecheci ściśle współpracują z proboszczem parafii, angażują uczniów do czynnego i aktywnego udziału w liturgii Mszy św. i w nabożeństwach.

Szkolna Armia Różańcowa działa zgodnie z opracowanym Regulaminem, każdy członek otrzymuje Dyplom uczestnictwa w Szkolnej Armii Różańcowej. Opracowane zostały również pomoce w postaci płyty CD zatytułowanej „Różaniec- nasz obronny szaniec”, która może być wykorzystana przez katechetów do zakładania i prowadzenia grup różańcowych w szkole, oraz Intencje Modlitewne dla członków SZAR na kolejne miesiące roku - 5 wersji.

Przedstawione materiały czyli: Regulamin, Dyplom, Intencje modlitewne, płyta CD oceniamy pozytywnie. Nie zawierają one treści sprzecznych z nauczaniem Magisterium Kościoła. Popieramy więc prośbę pana Bogusława Zapalskiego i ks. dziekana Jana Krawczyka o zatwierdzenie Regulaminu i pozwolenie na rozszerzenie działalności Szkolnych Armii Różańcowych na teren naszej Diecezji.
Zamość 7 kwietnia 2006r. podpisał: Przewodniczący Wydziału Nauki Chrześcijańskiej ks. prałat Czesław Grzyb