Dla najmłodszych

Posłuchaj piosenek SzAR

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Licznik odwiedzin

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
4
90
143

-53

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 807 555
Historia SzAR Drukuj Email
Historia pierwszych lat działania Szkolnej Armii Różańcowej (SzAR)

Był 1999 r. Do Polski w czerwcu przybywał Ojciec święty Jan Paweł II
. W parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Lubelskim dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej nr 3 były już po I-szej Komunii Świętej. To im, ich katechetka - siostra Helena Pasieczna zaproponowała odmówienie przez tydzień jednego dziesiątka różańca w intencji papieża Jana Pawła II . Dzieci bardzo chętnie wypełniły to zadanie.


Myśl o kontynuowaniu takiej formy modlitwy podjął w dalszym etapie, mgr Bogusław Zapalski - wieloletni nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej i organista, współpracujący z s. Heleną na obszarze parafii. Zrodziła się w nim wtedy, następująca myśl: „Przecież każdy z katechetów może taką formę modlitwy różańcowej zaproponować swoim uczniom , na bazie pracy katechetycznej.”

Punktem wyjścia dla niego stał się temat „Współczesna zagrożenia dzieci i młodzieży”, którym od lat się zajmował. Na początek poszły więc prelekcje, które zależności od wieku uczniów, odkrywały różne obszary zła: przemoc w filmach i grach komputerowych, palenia papierosów, picie alkoholu, słuchanie muzyki havy metalowej, sekty, filozofia New Age.

W drugiej części spotkania padały pytania, „Co robić, żeby żyć bezpiecznie, jak iść właściwą drogą?”. Odpowiedź była jedna. Trzeba szukać pomocy u Matki Bożej. Zrobić to, o co Ona zawsze prosiła i prosi – „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”. Jak to zrealizować? Zbierać w klasach chętnych do odmawiania jednego dziesiątka różańca dziennie i pod kierunkiem katechetów, umacniać tą nowo stworzoną klasową więź różańcową.

Dodatkową motywacją do działania był również św.o. Pio, jego prośby do dzieci o modlitwę różańcową i grupy różańcowe  z dzieci, które zakładał.

Powyższy sposób torowania drogi do różańca okazał się trafny, a liczba chętnych uczniów zaskakiwała katechetów. Zaczęły więc powstawać poprzez klasy, szkolne kółka różańcowe, które w krótkim czasie przekształciły się w SZKOLNE ARMIE RÓŻAŃCOWE.

Po trzech latach wstępnych doświadczeń ukształtował się regulamin SzAR, zatwierdzony przez Kurię Diecezjalną w Zamościu.


W dniu 16 października 2003r.ówczesny Przewodniczącego Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu, ks. prałat mgr  Czesław Grzyb, wydał "urzędową" zgodę na zakładanie Szkolnych Armii Różańcowych.


7 X 2000r. odbyło się w kościele NSJ pierwsze ogólne spotkanie członków Szkolnego różańca, czyli tak zwana konferencja SzAR. Spraw organizacyjnych przybywało, dlatego katecheci założyli Centrum Katechetyczne SzAR, przekształcone w 2017r.  w 3- osobową"Radę Katechetyczną" SzAR.Tworzą ją:

Bogusław Zapalski–założyciel i animator SzAR
Bożena Bryk-katechetka emerytka i animator SzAR od pierwszych lat istnienia tego ruchu

Agata Samek–katechetka i animator SzAR

Ks. kan. Julian Brzezicki- współzałożyciel, animator SzAR i opiekun duchowy wszystkich form różańcowych w Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej.
Centrum Katechetyczne SzAR - Październik  2023r.


Do czerwca 2015r. opiekunem SzAR był proboszcz i dziekan zarazem- ks. mgr Jan Krawczyk.

Od 2016r. opiekunem duchowym i merytorycznym z ramienia Diecezji został ks. kan. mgr Julian Brzezicki- Moderator Żywego Różańca Diecezji zamojsko - lubaczowskiej.

 

Szkoły  i katecheci

Oto nazwiska Pań katechetek i katechetów, którzy jako pierwsze na terenie Tomaszowa, podjęli się zadania rozpowszechniania różańca wśród swoich uczniów.
1. Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 2: mgr Bożena Bryk, mgr Stanisława Bartoszyk, mgr Beata Wojtowicz.
2. Szkoła Podstawowa nr 3: mgr Henryka Sochan, mgr Jadwiga Szczerba, s. Helena Pasieczna, ks. Mirosław Sawka, mgr Bożena Babiuch.
3. Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych: mgr Janina Winnicka
4. Gimnazjum nr 1: mgr Elżbieta Jastrząb, mgr Teresa Skrzypczuk.
5.Liceum Ogólnokształcące- mgr Jadwiga Błachuta

Oto szkoły i katecheci z poza Tomaszowa Lub. w  pierwszych lat działania SzAR. Wiele z nich,  zachowuje swoją  aktywność do chwili obecnej, /tj.2017r./
Podhorce – kat. Anna Wójcik, Justynówka – kat. Anna Wójcik,  Ulhówek – kat. Bogumiła Nocek,  Lubycza Królewska – kat. Elżbieta Kołcun i Jadwiga Pizun,  Czarnystok – ks. Julian Brzezicki, Pasieki- kat. Elżbieta Korga , Krynice – kat. Zbigniew Perdun,  Łosiniec – Marta Świderek,  Kunki – ks. kat. Zenon Góra, Machnów Nowy – ks. kat. Stanisław Gorczyński, Jarczów – ks. Jarosław Nowak i kat. Maria Kielar,  Wierszczyca – kat. Agata Samek, Tarnawatka – ks. Marek Giergiel i kat. Aneta Pastuszka , Bełżec – ks. Stanisław Szałański, Szarowola ks. Krzysztof  Kłos, Łaszczówka – kat. Teresa Furman.Od roku szkolnego 2000/2001 prowadzimy wpis uczniów do "Księgi szkolnego różańca", z konkretnym numerem wpisu dla danego ucznia.
Zamieszczamy listę szkół należących do SzAR, sporządzoną na podstawie wpisów do "Szkolnej księgi różańcowej". Zmiany kapłanów- katechetów oraz likwidacja niektórych szkół ze względu na małą liczbę uczniów itp.powoduje, że niektóre wspólnoty upadają, niekiedy po pewnym czasie się reaktywują itp. 
W szkołach, gdzie od lat pracują ci sami katecheci, działalność SzAR jest stabilna.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - Tomaszów Lub.
2. Szkoła Podstawowa – Jarczów
3. Szkoła Podstawowa - nr 2 - Tomaszów Lub.
4. Gimnazjum nr 2 - Tomaszów Lub.
5. Szkoła Podstawowa - nr 3 - Tomaszów Lub.
6. Gimnazjum nr 1 - Tomaszów Lub.
7. Szkoła Podstawowa-Przeorsk
8. Gimnazjum nr1- Tomaszów Lub.
9. Zespół Szkół Rolniczych-Tomaszów Lub.
10. Zespół Szkół Ekonomicznych - Tomaszów Lub.
11. Zespół Szkół Mechanicznych-Tomaszów Lub.
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących-Tomaszów Lub.
13. Szkoła Podstawowa – Łaszczówka
14. Publiczne Gimnazjum -Krynice
15. Szkoła Podstawowa - Justynówka
16. Gimnazjum - Podhorce
17. Szkoła Podstawowa - Podhorce
18. Szkoła Podstawowa - Wieprzów
19.Gimnazjum- Lubycza Królewska
20. Szkoła Podstawowa - Lubycza Królewska
21. Zespół Szkół nr 6 - Lubycza Królewska
22. Gimnazjum - Łaszczówka
23. Gimnazjum - Rachanie
24. Gimnazjum - Tarnawatka
25. Szkoła Podstawowa - Majdan Górny
26. Szkoła Podstawowa - Sabaudia
27. Szkoła Podstawowa - Szarowola
28. Szkoła Podstawowa- Łosiniec
29. Gimnazjum -Szarowola
30. Szkoła Podstawowa - Pasieki
31. Szkoła Podstawowa - Kunki
32. Szkoła Podstawowa - Ulów
33. Szkoła Podstawowa - Ulhówek
34. Szkoła Podstawowa - Zwiartów
35. Szkoła Podstawowa - Wierszczyca
36. Katolicka Szkoła Podstawowa - Zamość
37. Katolickie Gimnazjum - Zamość
38. Szkoła Podstawowa- Machnów Nowy
39. Skoła Podstawowa- Machnów Stary
40. Szkoła Podstawowa - Czarnystok
41.Szkoła Podstawowa-Lipsko k.Zamościa 
42. Szkoła Podstawowa Białowola

43. Szkoła Podstawowa- Bełżec

44.Szkoła Podstawowa w Jezierni                                                                                          
45.Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie

46.Gimnazjum w Tarnawatce

47.Szkoła Podst. w Hucie Tarnawackiej

48.Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie
49. Szkoła Podstawowa w Łambinowicach
50.Szkoła Podstawowa w Łaszczowie
51) Szkoła Podstawowa w Rachaniach
52) Szkoła Podstawowa -Wożuczyn
53)Szkoła Podstawowa -Huta Dzierążyńska
54)Szkoła Podstawowa -Łukawica
55) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu
56) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowicy

W dalszą historię SzAR wpisują się:

1. Konferencje. Konferencje 2004, 2005, 2006, 2007, 2009,2010, 2011, 2012, 2013.2014,2015, 2016,2017,
2. Strona internetowa (3 wersja) otwarta 7.10.2009 r.
3.Kwartalnik "Internet z Maryją"

Nowy etap działania SzAR

Od 2016r. opiekunem duchowym i merytorycznym został ks. kan. mgr Julian Brzezicki-z racji powołania Jego osoby na nowo utworzoną   funkcję Moderatora Żywego Różańca Diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Od tego czasu, zauważa się znaczne ożywienie rozwoju szkolnego ruchu różańcowego, jak i innych  formacji różańcowych.

Rok 2017 -  Rocznicowy Rok 100- lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

SzAR  realizuje diecezjalny plan odmawiania 1 dz.różańca we wszystkich szkołach Diecezji zamojsko- lubaczowskiej jako najbardziej praktycznego sposobu realizacji na terenie szkół, wołania Maryi skierowanego do dzieci w Fatimie o codzienne odmawianie różańca.


Perspektywy SzAR w innych diecezjach?

Szkolna Armia Różańcowa jest swoistym "kółkiem przedmiotowym" danego katechety. Jest formą modlitewną zatwierdzoną przez Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu, pismem z dn. 16 października 2003r. Katecheci innych diecezji mogą więc podejmować, inicjować podobne działania na obszarze własnych szkół danych diecezji. Są przykłady, że takie próby się dokonują. Promowana jest strona idea SzAR, strona internetowa z materiałami różańcowymi itp.

------------------

Szanowni Państwo i kochani uczniowie całej Polski!  

Twórzcie z nami " Armię" dla Maryi,

aby mogła ratować  nasze szkoły, 

diecezje, Polskę i świat!!


MARYJO KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI.


------------