Dla najmłodszych

Posłuchaj piosenek SzAR

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Licznik odwiedzin

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
8
90
143

-53

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 807 559
Pomoc Aniołów Bożych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zapalski   
środa, 03 lutego 2021 20:50

Pomoc  Aniołów Bożych

/Z orędzi AMM  i innych źródeł/.

Jeśli chcemy rozpocząć własne porządki duchowe lub innej osoby/ czy osób, np. rodziny/, to należy jednoznacznie zacząć od pomocy pomocników ze świata niewidzialnego, którzy są nam dani od Boga, czyli od Aniołów Bożych. Anioł Boży, to podstawowa pomoc dla człowieka. On jest najbliżej nas, on wszystko o nas wie.

Krótko ale i zwięźle pisała o tym św. Faustyna Kowalska:

"Dziękowałam Bogu za Jego dobroć, że nam daje aniołów za towarzyszy.
Ach, jak mało się nad tym ludzie zastanawiają,

że zawsze mają przy sobie takiego gościa i zarazem świadka wszystkiego".

(Dz. 630). św.Faustyna

Polecamy Państwu bardzo cenne nasze motywacje do zajęcia się tematem Aniołów Bożych.  W literaturze religijnej mamy bardzo dużo informacji na ten temat.  Natomiast w kazaniach i życiu codziennym bardzo mało się wspomina o Aniołach.W zasadzie ograniczamy się do jednorazowego odmówienia „Modlitwy do Anioła Stróża” i to wszystko. Tymczasem, Anioł Stróż może być dla każdego wielką pomocą duchową, fizyczną i umysłową;  "pogotowiem ratunkowym" w dosłownym tego znaczeniu, pod warunkiem, że będziemy tej pomocy wzywali i to  mocno i systematycznie. Potwierdzenie o takiej słuszności działania  znajdujemy  w powyższym cytacie pochodzącym z Dzienniczka np. św.Faustyny.Z orędzi Matki Bożej

Archaniołowie Gabriel, Rafał i Michał to są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku.

Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary.
Przypada im w udziale gromadzenie na całej ziemi w pewnym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca tych, którzy są wezwani, by stać się częścią małej reszty, która pozostanie wierna.
Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujawniają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej księdze.

Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia Zastępów Anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi.

Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.

Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni – przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.

Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w Chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie.

Od niego przyszła niebiańska zapowiedź Pierwszego Przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem Drugiego Przyjścia Jezusa w Chwale.

To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska Moc Mojego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu.

Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w Mocy Jego Boskiej Potęgi.

Dlatego właśnie zapraszam was do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych Trzech Archaniołów. Są oni bowiem powołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do których przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie wezwani.


Ojciec Pio o Aniele Stróżu Anity

W liście do Anity, św. O. Pio tak pisał o powinnościach względem jej Anioła Stróża:

„Nie kładź się nigdy spać, zanim nie zrobisz rachunku sumienia, zastanawiając się, jak przeszedł dzień, zanim nie skierujesz wszystkich myśli do Boga. Następnie ofiaruj swój odpoczynek na chwałę Jego Boskiego Majestatu.

Nie zapominaj też nigdy o Aniele Stróżu, który zawsze jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza, choćbyś nie wiadomo, co czynił. Jakże wręcz niewypowiedziana jest dobroć tego naprawdę dobrego Anioła!

Ileż to razy on płakał z mego powodu, gdyż nie chciałem słuchać jego wskazań, które przecież były wyrazem woli Bożej! Niech ten najwierniejszy przyjaciel, wyzwoli nas i uchroni od dalszych niewierności! (Ep II, s. 277).

O Anito, dobry Anioł Stróż zawsze czuwa nad tobą, niech będzie twoim wodzem i przewodnikiem [w czasie wędrówki] po trudnych ścieżkach życia. Niech on cię strzeże, byś żyła w łasce Jezusa, niech cię wspiera i otacza taką opieką, byś nie uraziła swej nogi o kamień. Niech rozciągnie swoje skrzydła i nimi cię obejmie chroniąc przed zakusami świata, szatana i ciała.

Miej wielkie nabożeństwo do tego tak dobroczynnego Anioła. Jakże podnosi nas na duchu ta myśl, że on jest blisko nas, jest duchem, który towarzyszy nam od kołyski do grobu, nie opuszcza nas ani na chwilę; nie opuszcza nas nawet wtedy, gdy ośmielimy się grzeszyć. Ten niebiański duch niech cię prowadzi, wspiera jak dobry przyjaciel, jak brat. Jeszcze bardziej podnosi nas na duchu myśl, że ten Anioł modli się nieustannie za nami, ofiaruje Bogu wszystkie nasze dobre czyny, jakie spełniamy, nasze myśli, nasze pragnienia – jeśli tylko one są czyste.

Proszę cię na wszystko: nie zapominaj nigdy o tym niewidzialnym towarzyszu, który jest zawsze obecny, zawsze gotów nas wysłuchać, więcej, gotów zawsze nas pocieszyć. O rozkoszna intymności, o jakże błogosławione jest jego towarzystwo!

O, gdybyśmy tak mogli to pojąć! Miej zawsze przed oczyma swego umysłu tego dobrego Anioła, często przypominaj sobie i uświadamiaj jego obecność, dziękuj mu i módl się do niego, trzymaj się też jego towarzystwa. Otwórz przed nim [swe serce] i powierzaj mu swoje cierpienia. Lękaj się, by czasem nie obrazić jego czystego spojrzenia. Pamiętaj o tym i zachowaj w swej świadomości [to przekonanie]. Jakże on jest delikatny i wrażliwy! Zwracaj się do niego w chwilach utrapienia i dziękuj za wyjednane łaski.

Nie mów nigdy, że jesteś sama w walce z naszymi nieprzyjaciółmi; nie mów też nigdy, że nie ma takiej duszy, przed którą mogłabyś się otworzyć i powierzyć swoje troski. Byłaby to wielka obraza dla tego posłańca nieba (Ep III, ss. 82-83).

Pamiętaj zawsze o tym, że on jest wciąż potężny w walce z szatanem i jego poplecznikami; jego miłość [do ciebie] nie ulega pomniejszeniu. On nigdy nie przestanie cię bronić. Dlatego też niech twoim zwyczajem będzie stałe myślenie o nim. Jakże blisko nas jest ten niebieski duch. Ani na moment nie opuszcza nas od kołyski do grobu, kieruje nami i wspiera jak dobry przyjaciel, jak brat. On zawsze nas pociesza – zwłaszcza w chwilach smutnych i trudnych [...].

Wzywaj przeto często [pomocy] Anioła Stróża i powtarzaj często tę piękną modlitwę: „Aniele Boży, stróżu mój, twej opiece zostałem powierzony przez Ojca niebieskiego, wyjednaj mi światło [na drogi życia], strzeż mnie, kieruj mną teraz i zawsze”.

Jakaż to będzie radość i pociecha dla ciebie, gdy w chwili śmierci zobaczy twoja dusza tego tak dobrego anioła, który ci towarzyszył w ciągu całego ziemskiego życia, który ci okazał tyle macierzyńskiej troski! Oby ta słodka myśl wzbudziła w tobie więcej uczucia miłości w przyjmowaniu krzyża Jezusa, bo tego samego chce twój dobry Anioł. Pragnienie oglądania twego nieodłącznego przez całe życie towarzysza niech rozpali w tobie taką miłość, która by była zdolna obudzić pragnienie rychłego rozstania się z tym życiem.

O, jakże święta i zbawienna jest myśl [pragnienie] oglądania tego tak dobrego naszego Anioła [Stróża]! Ona sama winna by doprowadzić do tego, byśmy się wznieśli ponad czas i poza to mroczne więzienie [ciała], z którym tak jesteśmy związani. Ku czemu jednak zdąża moja myśl? Niestety, ileż to razy byłem powodem, że ten dobry anioł płakał nade mną? Ileż razy nie przeżywałem żadnego lęku z powodu jakiejś obrazy jego czystego spojrzenia? O, jakże on jest delikatny i wrażliwy!

Ileż razy nie zachowałem szacunku i czci dla hojnej, więcej niż macierzyńska troski tego Anioła? I co więcej, ta myśl choć obecnie zawstydza mnie, budzi wstręt i odrazę, to moja ślepota jest tak wielka, że nawet nie czuję bólu z tego powodu. I co gorsze jeszcze: ten tak drogi aniołek [mimo mojej postawy] jako przyjaciel, jak bliski krewny. I mimo, że stwierdzam i uznaję za prawdę, mój Anioł [Stróż] nie obraża się. O, jakże on jest drogi, jakże jest dobry! (Ep II, ss. 403-405).

Źródło: Gracjan Franciszek Majka OFMCap: ‘Wybrane myśli o. Pio na każdy dzień’, Wydawnictwo M, Kraków 2005; list na 2.X. str. 146-148.


PILNE WEZWANIE ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW KORZYSTAJĄCE Z KRÓLESTWA BOŻEGO, LUDZKOŚCI 10XII2017r. PM/

Chwalcie Najwyższego, niech będzie błogosławione Jego Święte Imię z pokolenia na pokolenie. Alleluja, Alleluja, Chwała Bogu.

Bracia, Chwała Boża wkrótce się wam objawi; biegnij śmiertelnie, aby być w pokoju z Najwyższym, ponieważ nadchodzi wielki dzień Pański.

Ostrzeżenie jest bliskie i kiedy nadejdzie, całe twoje życie minie jak film na twoich oczach.

Wszystko, co przejdziecie przez wieczność, będzie osądzone, zważone i zmierzone; nawet twoje słowa bezczynności i dwojakiego znaczenia będą brane pod uwagę....

Biada tym, którzy mają obrzydliwe słownictwo, a biada tym, którzy ustami mówią tylko klątwami; Biada tym, którzy oczerniają i kłamią, ponieważ poczują ogień, który poprze ich języki! Piekło czeka ogromna większość ludzkości, która odwróciła się od Boga życia.

Biedne dusze, nie chcą się obudzić, kontynuują swoją szaloną karierę grzechu; Jeśli nie pokutujesz przed ostrzeżeniem, wieczna śmierć znajdzie cię w wieczności! Wszyscy, którzy są w grzechu śmiertelnym, gdy pojawi się ostrzeżenie, pójdą bezpośrednio do piekła.

Tylko ci, którzy są w grzechu śmiertelnym, pokutują przed Ostrzeżeniem, osiągną miłosierdzie. Ci zostaną zabrani do piekła, ale nie będą zgubieni, będą mieli sposobność powrotu, odwrócenia się od grzechu i powrotu na ścieżkę zbawienia.

Dlatego, bracia, napominamy was, abyście pokutowali i byli w pokoju z Bogiem, zanim nadejdzie wasze przejście przez wieczność; ponieważ jeśli tego nie zrobisz, najbezpieczniejszą rzeczą jest twoja wieczna śmierć.

Jesteśmy Archaniołami i Aniołami Stróżami Królestwa Bożego, którzy komunikują się z wami. Prosimy was z pokorą, abyście wrócili do Boga ze szczerym sercem; Przestań grzeszyć braci, przestańcie obrażać Najwyższego! Pamiętajcie, że stawką jest zbawienie waszej duszy, a nasz Ojciec nie chce waszej śmierci, ale że żyjecie na wieki.


Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.

Natuzza Evolo i jej rozmowy z Aniołami Stróżami
/Włodzimierz Rędzioch Natuzza Evolo – „Ojciec Pio w spód
nic
y/

Ta włoska mustyczak, oprócz stygmatów  nadprzyrodzone wizje, rozmawiała z Jezusem i Matką Bożą, porozumiewała się z aniołami stróżami oraz przebywającymi w raju lub w czyśćcu duszami zmarłych, miała dar bilokacji oraz zdolność tzw. oświecenia diagnostycznego (chodzi o precyzyjne przewidywanie diagnozy lekarskiej, rezultatu mającej się odbyć operacji czy wskazanie stosownego lekarstwa). Wyjaśniała, że za każdym razem anioł sugeruje jej odpowiedź.

Kontakt z aniołami - Dar bilokacji

W tym miejscu chciałbym wspomnieć o szczególnych związkach Natuzzy z aniołami – zarówno z jej Aniołem Stróżem, jak i aniołami osób, które się do niej zwracały. Jej niebywałe zdolności dawania rad i odpowiedzi na pytania wynikały z daru porozumiewania się z tymi istotami niebiańskimi. Prof. Valerio Marinelli, inżynier, a zarazem autor biografii Natuzzy, który przez wiele lat obserwował i studiował działalność mistyczki, napisał: „Wiele razy, obserwując osobiście Natuzzę, zauważyłem, że gdy zadaje się jej pytanie, odczekuje chwilę ze wzrokiem utkwionym nie na osobie, z którą rozmawia, lecz obok. Stwierdziłem również, że jest w stanie natychmiast dawać odpowiedzi na trudne i skomplikowane pytania ludzi, których nie zna. Aby tak szybko oceniać problemy i znajdować rozwiązanie, należałoby być obdarzonym wybitną inteligencją, mieć wielką wiedzę i zdolność syntezy – cechy, których Natuzza nie ma. Dlatego można to uznać za dowód, że mistyczka rzeczywiście jest obdarzona zdolnościami prowadzenia dialogu z aniołami”.
Natuzza twierdziła, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który nam towarzyszy nie tylko w czasie naszej ziemskiej egzystencji, lecz także po śmierci. Postrzegała anioły jako piękne dzieci w wieku ok. 10 lat, które poruszają się, nie dotykając ziemi. Anioły osób konsekrowanych, kapłanów i zakonnic stoją po prawej stronie, osób świeckich – po lewej.
Pewnego razu włoski jezuita oraz student medycyny postanowili zdemaskować Natuzzę. Jezuita udał się do niej w cywilnym ubraniu i powiedział, że zamierza się ożenić – pytał ją, co sądzi o jego osobistych planach. Natuzza jednak wstała i pocałowała go w ręką, mówiąc, że jest kapłanem Boga.

Z pomocą aniołów Natuzza była w stanie rozumieć inne języki i porozumiewać się z cudzoziemcami. Pewnego razu otrzymała list od karmelitanek z Francji. Przeczytano go po francusku, a ona – analfabetka – przetłumaczyła go w sposób perfekcyjny, oczywiście dzięki aniołowi. Podobnie zdumieni byli ludzie, którzy zwracali się do niej w innych językach – Natuzza dawała im odpowiedzi np. po angielsku. Następnie wyjaśniała, że nic nie rozumiała z tego, co mówiła, gdyż powtarzała jedynie słowa anioła.
Anioł Stróż Natuzzy był także w stanie stwierdzić, czy dusza zmarłego jest już w raju, czy potrzebuje dodatkowych modlitw, by się tam dostać. Mistyczka widziała zmarłych tak, jak wyglądali za życia – mieli na sobie ubrania, które nosili w ostatnich dniach życia lub w czasie pochówku. Znaczna część ludzi, którzy przez lata przyjeżdżali do Paravati, by spotkać się z nią, była zainteresowana losem swych zmarłych krewnych. Natuzza mówiła, że dusze zmarłych potwierdzają istnienie raju, czyśćca i piekła – Bóg decyduje, gdzie ma iść dusza zmarłego, tak jak i o otchłani („limbus”), gdzie trafiają nieochrzczone dzieci i dusze dobrych ludzi wyznających inne religie.Źródło: www.nautilus.org.pl, www.pontifex.roma.it--------------


Za tekstami litanii, zapraszamy do świadectw.

 

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, opiekunie mój,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, pasterzu mój,

Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, pocieszycielu mój,
Święty Aniele, patronie mój,
Święty Aniele, obrońco mój,
Święty Anie1e, wodzu mój,
Święty Aniele, zachowawco mój,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,
Święty Aniele, oświecicielu mój.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Anioła Stróża

Panie, zmiłuj się nad nami!Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj....
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się......


Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój; módl się za nami.
Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach;
Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści;
Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze;
Święty Aniele, mój nauczycielu;
Święty Aniele, mój przewodniku;
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków;
Święty Aniele mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach;
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga;

Święty Aniele, mój obrońco;
Święty Aniele, miłujący czystość;
Święty Aniele, miłujący niewinność;
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu;
Święty Aniele, przewodniku mojej duszy;
Święty Aniele, wzorze czystości;
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa;
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości;
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym;
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!


Módlmy się. Boże,któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Święty Aniele Stróżu mój,który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

Litania do Anioła Stróża

(Do Anioła Stróża drugiej osoby- wymienić imię za którą się modlimy, wzywając pomocy jej  Anioła Stróża).


Panie, zmiłuj się nad nami!Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj.......                 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami, módl się za nami.

Święty Aniele, Stróżu .........../wymienić imię/, módl się za nami.

Święty Aniele, opiekunie jego we wszelkich niebezpieczeństwach; módl się...........
Święty Aniele, jego obrono od wszelkich napaści;
Święty Aniele, jego najwierniejszy oblubieńcze;
Święty Aniele, jego nauczycielu;
Święty Aniele, jego przewodniku;
Święty Aniele, świadku wszystkich jego uczynków;
Święty Aniele jego wspomożycielu we wszystkich trudnościach;
Święty Aniele, jego orędowniku u Boga;
Święty Aniele, jego obrońco;

Święty Aniele jego, miłujący czystość;
Święty Aniele jego, miłujący niewinność;
Święty Aniele jego, najposłuszniejszy Bogu;
Święty Aniele, przewodniku jego duszy;
Święty Aniele jego, wzorze czystości;
Święty Aniele jego, wzorze posłuszeństwa;
Święty Aniele, jego doradco w chwilach wątpliwości;
Święty Aniele, jego stróżu w żywocie doczesnym;
Święty Aniele, jego tarczo w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!


Módlmy się !

Boże! któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Święty Aniele Stróżu, /wymienić imię/.....który z Bożego nakazu czuwasz nad nim, aby nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź jego doradcą, aby nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mu powstać, gdy upada, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mu dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdyby jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o swoje dobro, wstrząśnij nim, stań mu na drodze, bądź przeszkodą dla niego. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla niego, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nad nim, aż doprowadzisz go przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

 

Litania do Aniołów Stróżów

(Do Aniołów Stróżów kilku osób......wymienić imiona, lub wymienić grupę osób, za którą się modlimy, wzywając pomocy ich Aniołów Stróżów).

Panie, zmiłuj się nad nami!Chryste, zmiłuj się nad nami!                                  
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj..........
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się..........
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się........
Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.

Święci Aniołowie, stróżowie nasi: módlcie się za nami ...
Święci Aniołowie opiekunowie nasi we wszelkich niebezpieczeństwach; módlcie...
Święci Aniołowie nasi obrońcy od wszelkich napaści; módlcie....
Święci Aniołowie nasi najwierniejsi oblubieńcy;
Święci Aniołowie nasi nauczyciele;
Święci Aniołowie nasi przewodnicy;
Święci Aniołowie nasi świadkowie wszystkich naszych uczynków;
Święci Aniołowie nasi wspomożyciele we wszystkich trudnościach;
Święci Aniołowie nasi orędownicy u Boga;
Święci Aniołowie nasi obrońcy;

Święci Aniołowie nasi, miłujący czystość;
Święci Aniołowie nasi, miłujący niewinność;
Święci Aniołowie nasi, najposłuszniejsi Bogu;
Święci Aniołowie nasi, przewodnicy naszych dusz;
Święci Aniołowie nasi, wzorze czystości;
Święci Aniołowie nasi, wzorze posłuszeństwa;
Święci Aniołowie nasi, doradcy w chwilach wątpliwości;
Święci Aniołowie nasi, stróżowie w żywocie doczesnym;
Święci Aniołowie, nasze tarcze w godzinie śmierci;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże! któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Święty Aniele Stróżu mój, który z Bożego nakazu czuwasz nad nami, abyśmy nie ponieśli szkody na duszy i ciele, bądźcie naszymi doradcami, abyśmy nie zboczyli z dobrej drogi życia, pomóżcie nam powstać, gdy upadniemy, dodawajcie odwagi. Proszę także, byście w porę podsuwali nam dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybyśmy jednak okazywali lekceważenie względem Was i Waszych starań o nasze dobro, wstrząśnijcie nami, stańcie nam  na drodze, bądźcie  przeszkodą dla nas. Prosimy także, aby Wasza obecność była otuchą dla nas, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwajcie  nad nami, aż doprowadzicie nas przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.


Litania do Anioła Stróża Polski

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów , módl się za nami
Święty Michale Archaniele, Wodzu Zastępów Pańskich, módl się za nami.
Aniele Stróżu Polski, święty Opiekunie naszej Ojczyzny,
Aniele Stróżu Polski, wypraszający łaskę chrztu św. naszej Ojczyźnie,
Aniele Stróżu Polski, Wojciecha, Stanisława oraz wszystkich Świętych Polskich Duchowy Przewodniku,

Aniele Stróżu Polski, Piastów i Jagiellonów Orędowniku,
Aniele Stróżu Polski, przed Obliczem Jasnogórskiej Pani i w dziesiątkach innych sanktuariów cześć Jej oddający,
Aniele Stróżu Polski, polskie oddziały ku obronie chrześcijaństwa prowadzący,
Aniele Stróżu Polski, świadku dni chwały i upadku narodu polskiego,
Aniele Stróżu Polski, Patronie ziemi zroszonej krwią męczenników za wolność i wiarę świętą,

Aniele Stróżu Polski, mroki rozbiorowej nocy nadzieją zmartwychwstania rozjaśniający,
Aniele Stróżu Polski, bezbożnych wrogów Polski nad Wisłą zatrzymujący,
Aniele Stróżu Polski, dusze pomordowanych Polaków Bogu Najwyższemu powierzający,
Aniele Stróżu Polski, nad ruiną duchową i materialną naszej Ojczyzny płaczący,
Aniele Stróżu Polski, wielkością naszych grzechów zasmucony,
Aniele Stróżu Polski, ofiarę polskich męczenników i wyznawców na przebłaganie Bożej Sprawiedliwości składający,
Aniele Stróżu Polski, płomień Miłosierdzia Bożego na ziemi polskiej wzniecający,

Aniele Stróżu Polski, polskiego sługę Chrystusa na Piotrową katedrę prowadzący,
Aniele Stróżu Polski, Powierniku naszej wierności Bogu i Ojczyźnie,
Aniele Stróżu Polski, przekazujący nam natchnienia Ducha Świętego,
Aniele Stróżu Polski, oświecający naszych Aniołów Stróżów,
Aniele Stróżu Polski, nasz przemożny Orędowniku przed tronem Boga i Niepokalanej,

Abyśmy zawsze szli za Twymi natchnieniami – Wstaw się za nami u Boga.

Abyśmy przebaczali sobie nawzajem urazy i wyrządzone krzywdy- Wstaw się za .............
Abyśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę,
Abyśmy byli otwarci na współpracę ze wszystkimi narodami świata,
Abyśmy mężnie realizowali odwieczny plan Boga względem naszej Ojczyzny,
Aby sprawy materialne i gospodarcze nie przysłoniły nam zbawienia,

Aby rządzący naszym narodem opierali wszystkie ustawy na przykazaniach Bożych,
Abyśmy nie dawali nikomu żadnego zgorszenia,
Aby nie było w naszej Ojczyźnie oszustw, rozbojów i kradzieży mienia ojczyźnianego,

Aby nie było bezdomnych i opuszczonych dzieci,
Aby starsi i chorzy znajdowali właściwą opiekę i troskę,
Abyśmy nie marnowali Bożej łaski i darów Ducha Świętego,
Aby artyści podnosili dusze Polaków do Boga, Odwiecznego Piękna i Dobra,|
Aby środki masowego przekazu niosły prawdę a zwalczały kłamstwo i ciemności grzechu,
Aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń osiągnęli wieczne zbawienie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami Aniele Stróżu Polski, nasz święty Opiekunie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dałeś narodowi naszemu Twego Anioła Stróża i Przewodnika, spraw, abyśmy podążając za jego natchnieniami i wypełniając Twój odwieczny zamiar oraz współpracując ze wszystkimi narodami, doszli do Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do archaniołów św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;

Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen


Koronka do 9 Chórów Anielskich


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

I – Na cześć Chóru Serafinów: O Wy, płomienne duchy miłości wiecznej, napełnijcie nią nasze dusze, byśmy stali się żywymi płomieniami Miłości Bożej dla świata.
Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Serafinów:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Zmiłuj się nad nami.

II – Na cześć Chóru Cherubinów: O Wy, którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm, aby cały świat wielbiąc Boga żył szczęśliwy.  
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Zmiłuj się nad nami.

III – Na cześć Chóru Tronów: O Wy, żywe trony Boga Wszechmogącego, przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla.
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Tronów:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Zmiłuj się nad nami.

IV – Na cześć Chóru Panowań:
Aby zapanowała nam miłość i zgoda, łaska i pokój Boży, aby zapanował Chrystus Król. 
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Panowań:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Zmiłuj się nad nami.

V – Na cześć Chóru Mocarstw: Aby Moc Boża w nas wstąpiła, byśmy oprzeć się mogli mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata. 
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Mocarstw:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie.W: Zmiłuj się nad nami.


VI – Na cześć Chóru Potęg: Aby Pan dał Boską potęgę naszym myślom, słowom i czynom do skutecznego szerzenia Jego Królestwa.
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Potęg:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Zmiłuj się nad nami.

VII – Na cześć Chóru Księstw: O Wy, potężni i wspaniali Książęta Niebiescy, przyjdźcie do nas słabych i grzesznych, wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach.
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Księstw:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie. W: Zmiłuj się nad nami.

VIII – Na cześć Chóru Archaniołów: O Wy, dostojnicy i posłowie Nieba, otwierajcie Niebo przed nami i brońcie nas, by moce piekła szkodzić nam nie mogły.
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Archaniołów:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie.
W: Zmiłuj się nad nami.

IX – Na cześć Chóru Aniołów: O Wy, dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy, dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością, napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas.
Ojcze nasz… Ojcze nasz…(3 razy) Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Aniołów:
K: Zmiłuj się nad nami, Panie.
W: Zmiłuj się nad nami.

Dzięki Ci Boże za Św. Michała Archanioła:Ojcze nasz…
Dzięki Ci Boże za Św. Gabriela Archanioła:Ojcze nasz…
Dzięki Ci Boże za Św. Rafała Archanioła:Ojcze nasz…
Dzięki Ci Boże za Św. Anioła Stróża:Ojcze nasz…

 

Świadectwo Jędrzeja

Wchodząc na Rynek nie zauważyłem po drugiej stronie Rynku jadącego białego samochodu. Myślałem , że to zaspa śniegu, a do tego ciągle padał śnieg. Dobiegłem właśnie do końca Rynku i wpadłem na oblodzoną powierzchnię. Wyrzuciło mnie na środek ulicy, prosto pod koła jadącego samochodu. Gdy byłem na środku jezdni, poczułem na plecach silne pchnięcie i nagle znalazłem się na drugiej stronie jezdni. Kierowca białego samochodu zatrzymał się, wyzwał mnie i pojechał dalej. Ja w tym momencie odwróciłem się i zobaczyłem ślady mojego poślizgu na oblodzonej powierzchni Rynku, moje ślady na środku jezdni, lecz nie było śladów innej osoby, która mnie pchnęła i uratowała życie.


Wtedy także zobaczyłem zaparkowaną ciężarówkę, z wystającymi z tyłu żelaznymi ostrymi prętami. Gdy przyszedłem nieco do siebie, podziękowałem Aniołowi Stróżowi za uratowanie mi życia. Co by się stało, gdyby potrącił mnie ten samochód i ja nadziałbym się na te ostre, wystające, żelazne pręty? Jeszcze raz dziękuję bardzo Aniołowi Stróżowi, memu niebieskiemu przyjacielowi. Jędrzej z Bydgoszczy.

Upomniał mnie

Katarzyna K., luty 1993:

Długi czas znosiłam pijaństwo mojego męża, w końcu opuściłam go. Po jakimś czasie złączyłam się z innym mężczyzną, ale okazało się, że i on był pijakiem. Wtedy właśnie Anioł Stróż upomniał mnie przez zmarłą siostrę. Moja siostra zginęła tragicznie w 3 miesiące po ślubie. Kiedy raz spałam, przyszła cała w bieli i zapytała, czy ją poznaję. Odpowiedziałam, że tak. Wtedy upomniała mnie mówiąc, że żyję w grzechu, że powinnam się oczyścić. Następnie razem z innymi moimi zmarłymi siostrami odmówiła Różaniec. Ja modliłam się z nimi. Potem pochwaliły Pana Boga i znikły. Wzięłam sobie do duszy to upomnienie, oddaliłam mężczyznę. Teraz żyję sama, pojednałam się z Bogiem i upominam drugich, aby żyli w łasce Bożej. Było mi ciężko, więc zaczęłam się więcej modlić. Pewnej nocy zobaczyłam na niebie trzech rycerzy. Mówili mi, abym nie płakała, tylko żebym się więcej modliła. Powiedzieli mi, że Aniołowie walczą dniem i nocą w naszej obronie. Powiedzieli mi również, aby nie troszczyć się o żadne wyjazdy za granicę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy w Polsce. Ci, którzy wyjechali, na kolanach będą chcieli wrócić, ale już nie będą mogli. Innym razem, kiedy szatan kusił mnie, mój Anioł Stróż doradził mi, abym go odpędziła znakiem krzyża św., co też zrobiłam. Odtąd przyzywam często opieki św. Michała Archanioła i mojego Anioła Stróża.


Anusiu, wezwij świętego Anioła Stróża i skacz!

A.M. Weigl, Schutzengel-Erlebnisse, V. St. Grignionhaus Altötting 1984, s. 38—39:

W środku nocy, nagle, w miejscowości Zams w Tyrolu zaczął bić dzwon. W płomieniach stanęły dwa z największych domów. Przed płonącymi domami zgromadziły się tłumy ludzi. Nic już nie można było uratować, gdyż płomienie ogarniały dachy. Z wielką biedą mieszkańcy domów uratowali własne życie. Ale co to? Właśnie otwiera się okno na dachu w jednym z tych domów i ukazują się twarze dwóch dziewczynek: ośmio- i dwunastoletniej. W zdenerwowaniu i przestrachu zapomniano o dzieciach śpiących w pomieszczeniach na strychu.

Stojących ogarnęło okropne przerażenie. Ogień był już tak blisko dzieci, że prawie ich włosy zaczynały się palić. Starsza dziewczynka odezwała się wtedy do młodszej: „Wyskoczymy! Nasz Anioł Stróż nam pomoże. Ja skaczę pierwsza. Gdy mi się nic nie stanie, skoczysz za mną''. Ze słowami: „Święty Aniele Stróżu pomóż mił dziewczynka wyskoczyła na twardą nawierzchnię ulicy. Tłum patrzył na to w ogromnym napięciu. Bez żadnego obrażenia dziecko znalazło się na dole, jak gdyby je ktoś zniósł. Uratowana dziewczynka krzyknęła do góry: „Anusiu, wezwij świętego Anioła Stróża i skacz! Mnie się nic nie stało!ł Anusia wezwała Anioła Stróża i skoczyła na dół. Nie odniosła najmniejszego obrażenia. Dzieci objęły się ramionami, uklękły i podziękowały swoim Aniołom Stróżom. Rodzice i zgromadzeni ludzie płakali ze wzruszenia i radości.

 

Aniele Boży, Stróżu mój…”

Bardzo lubię tę codzienną modlitwę. Towarzyszy mi odkąd pamiętam. Zaczynam nią i kończę każdy dzień. Jestem przekonana, że mój Anioł Stróż uczestniczy w moim życiu bez przerwy. Czasem śmieję się, że ma ze mną ciężko, bo nawet na chwilę nie daję mu odpocząć i nie ma ode mnie urlopu…
Marta

 

Świadectwo

Mój przyjaciel - Anioł Stróż

Bardzo trudno jest pisać o czymś dla mnie tak oczywistym, jak istnienie Aniołów i o działaniu ich w moim życiu. Bez nich już na pewno zginęłabym w codzienności. Moje przygody z tymi Dobrymi Duchami nie dotyczą jednak czegoś nadzwyczajnego, co można by podać w wieczornych Wiadomościach jako sensacyjną informację. Moje spotkania z nimi zwykle są ciche i trzeba mieć bardzo wrażliwe ucho duszy, by ich usłyszeć. Nawet ja nie zawsze to robię i dlatego pewnie czasem wpadam w małe tarapaty, z których oni mnie ratują.

Ostatnio doszłam do tego, że aby uwierzyć w aniołów, trzeba stać się dzieckiem. Tak po prostu i zwyczajnie przeprogramować swoje serce z niezdrowej logiczności i spojrzeć na wszystko sercem dziecka, które nie szuka logicznego wytłumaczenia każdej sytuacji. Dziecko wie, że jego siły i możliwości są ograniczone i dlatego łatwiej mu zwrócić się o pomoc do kogoś silniejszego, czyli do Anioła Stróża.

Kiedy widzę, że moje ludzkie siły są słabe i kiedy przyznam się do tego przed sobą, wtedy zaczynam wołać: Aniele Boży, Stróżu mój!!! On przychodzi i po cichu, bardzo zwyczajnie, wchodzi w moją codzienność, by w niej działać. Są to naprawdę


zwyczajne rzeczy. Anioł pilnuje mi mleka, żeby nie wykipiało, a ja w międzyczasie robię śniadanie. Proszę, żeby zawołał mi kogoś do pomocy i za chwilę ktoś "przypadkiem" wchodzi i pyta, czy na pewno dam sobie radę ze wszystkim. Posyłam go do ludzi, którzy prosili mnie o modlitwę, i on im "przypadkiem" stwarza takie sytuacje, które są im potrzebne. Bardzo często proszę go, aby obudził mnie o odpowiedniej porze.

Czasem, gdy wychodzę z pokoju, a widzę, że moja siostra śpi, mimo że jej budzik dzwonił już dawno, zostawiam tam swojego Anioła, by budząc ją w odpowiednim momencie, pomógł nie spóźnić się do pracy. Czasem, gdy jadę na uczelnię, proszę Anioła, by dana osoba przyniosła mi jakieś materiały, o których jej nie przypomniałam. Kiedy przyjeżdżam na miejsce, okazuje się, że "przypadkiem" wzięła je ze sobą.

Piszę "przypadkiem", gdyż bardzo często to słyszę, gdy mówię komuś o działaniu i pomocy Anioła Stróża. Ludzie, nawet chrześcijanie, boją się przyznać, że to jakaś nadziemska pomoc, którą zostali obdarowani, a przecież w Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane: "Oto posyłam przed tobą anioła, aby cię strzegł na wszystkich twych drogach" (por. Wj 23,20; Ps 91,11). Można nie wierzyć moim słowom, ale żeby nie wierzyć Pismu... Bóg przecież nie mówi tego po to, aby nam zrobić nadzieję, ale żebyśmy uwierzyli i korzystali z tej niezwykłej pomocy!

Chcę tu przytoczyć pewną sytuację, zaistniałą niedawno, a która dla mnie jest poważnym dowodem na obecność i pomoc Aniołów. Moja siostra ma poważne problemy z kręgosłupem. Miała prowadzić dni skupienia dla młodzieży. Przygotowywała się dzień powiedziała, że chyba musi zrezygnować, gdyż ma bóle i nie wie, czy da radę jutro wstać. Pomyślałam, że i tu pomóc może już tylko jedno (a raczej tylko "Jedni"). Obiecałam, że poproszę Aniołów, żeby ją nosili przez te kilka dni. Asia w pierwszym momencie się zaśmiała, ale potem stwierdziła, że i tak nie ma wyjścia.

Poszłam do kościoła i odmówiłam w jej intencji Litanię do Aniołów, aby... nosili ją na swoich rękach przez następne kilka dni. Potem przy wieczornej modlitwie mówiłam: Aniele Boży, Stróżu mój.... Kiedy Asia wróciła z dni skupienia, pierwszą rzeczą, jaką mi oznajmiła, było: "Alicja, oni mnie naprawdę nosili !!!". Dla mnie było to w sumie oczywiste, ponieważ nie po to ich prosiłam, żeby się zawieść, a z drugiej strony wiedziałam, że to jej spotkanie jest wolą Tego, który ich posłał, gdyż znaków na dowód tego było tysiące. W ten sposób moja siostra jeszcze bardziej uwierzyła w działanie Aniołów, a ja podziękowałam im za ten namacalny znak ich obecności. To wszystko nie jest po to, by Was przekonywać do istnienia Aniołów. Życzę Wam abyście, czytając to wszystko, zaczęli coraz częściej z WIARĄ wzywać pomocy Waszych Aniołów Stróżów i całego Dworu Niebieskiego.

Alicja Bronakowska


--------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 12 lutego 2021 19:59