for the youngest

Listen to the song

You must have Flash Player installed in order to see this player.

visitors Counter

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
5
90
143

-53

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 807 556
Apel do katechetów! PDF Print E-mail
Written by Zapalski   
Friday, 28 October 2016 00:47
There are no translations available.


Apele  do katechetów!

 

Apel Rady Katechetycznej  Szkolnej Armii Różańcowej Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej do  Społeczności szkolnych placówek szkolnych i wychowawczych, a szczególnie do Katechetów w sprawie wypełnienia objawień Maryi w Fatimie, dotyczących pokoju na świecie.

Szanowne Dyrekcje szkół,  Nauczyciele, Pedagodzy, Katecheci, Rodzice, Uczniowie!

W 1917 r. Matka Boża objawiła dzieciom fatimskim warunki pokoju dla całego ówczesnego  i przyszłego świata: nawrócenie Rosji i świata, nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, modlitwa różańcowa.   Głównym punktem odniesienia było skierowanie uwagi na rolę Rosji, o której powiedziała następujące prorocze słowa; „Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego”. Niestety, błędy tego wielkiego Kraju wciąż się rozszerzają i zaznaczają się obecną wojną u boku naszej Ojczyzny. Wiele państw, w tym Polska, zwiększają swój potencjał zbrojeniowy. Dzieje się tak, że wczorajszy przyjaciel, dzisiaj staje się przeciwnikiem.

Pokój i zbawienie w rękach dzieci z różańcem!

W Fatimie, Maryja wielkie sprawy pokoju na świecie i zbawienie ludzkości zawierzyła dzieciom. Miały zaledwie 6 do 10 lat. Były więc małe,  niepiśmienne, nawet nie potrafiłyby wskazać na mapie Rosji i właściwie nie bardzo wiedziały o co tu chodzi? A jednak, to One otrzymały  od Maryi zadanie, pokazania światu drogi do pokoju i zbawienia. Mimo dziecięcego wieku, wypełniały polecenia Maryi, ofiarowując Bogu posty, modlitwy, umartwienia,  prześladowania i ciepienia w więzieniu, a przede  wszystkim różaniec. Św. Franiszek z Fatimy powiedział do Maryi: „Odmówię tyle różańców, ile  będziesz chciała”.

„Odmawiajcie codziennie różaniec”

Trzynastego maja 1917r. Maryja powiedziała znamienne słowa, które może zrealizować każde nawet małe dziecko: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. W ostatnim miesiącu objawień – 13 X 1017r. skierowała podobną prośbę do wszystkich wiernych, a więc również do ludzi dorosłych: „Przychodzę zachęcić wiernych do odmiany życia, aby nie zasmucali  grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak bardzo obrażany. Niech odmawiają Różaniec święty, poprawią się i czynią pokutę”.

Wołanie do dzieci o modlitwę!

Jeszcze przed objawieniem się Maryi w  Fatimie, zjawia się dzieciom Anioł Pokoju i uczy je modlitwy: „O mój Boże, wierzę w Ciebie”..., Prosi, aby się gorliwie modliły, gdyż Serca Jezusa i Maryi słuchają z uwagą ich próśb.  Podczas drugiego zjawienia Anioł wręcz upomina dzieci:„Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia”.

 


Szkolna Armia Różańcowa- SzAR

SzAR jest formą katechetyczną zatwierdzoną przez Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Powstała w 1999r. na bazie pracy katechetów. Celem jej działania jest zbudowanie w każdej klasie, a w sumie w całej szkole, małych „armi” – wspólnot klasowych, które poprzez 1dz. różańca odmawiany na początku katechezy, będą wypraszać potrzebne łaski dla siebie, szkoły i świata. Działanie SzAR,  to najlepsza „broń” duchowa, jaką może dana szkoła użyć w walce z wciąż narastającymi zagrożeniami moralno-psychicznymi, oraz szkolno-wychowawczymi dzieci i młodzieży.

Słowa zachęty do Katechetów

W obliczu wielkich zagrożeń moralno-wychowawczych w środowiskach szkolnych i braku pokoju na świecie, wołanie  z Fatimy:„Odmawiajcie codziennie różaniec” jest pilnym nakazem chwili. Ponieważ zagrożenia są wielkie, dlatego proponujemy, aby różaniec był odmawiany nie tylko w październiku, ale przez wszystkie miesiące pobytu w szkole. Doświadczenia poprzednich lat dowiodły, że taka wytrwała edukacja różańcowa, toruje drogę  dzieciom do odmawiania różańca w domu, poza okresem szkolnym.

Zadania bieżące

Okres pandemiczny rozproszył  działania konsolidacyjne SzAR, prowadzone od 1999r. Prosimy zatem na  nowo Dyrekcje szkolne, o potwierdzenie udziału danej szkoły w proponowanym   programie Szkolnej Armii Różańcowej/ internetowo lub telefoniczne/.  Nadmieniamy, że w tym względzie, nie ma żadnego przymusu udziału danej szkoły. Mamy nadzieję, że przypomniane wołanie Maryi o różaniec i zagrożony pokój w świecie i na naszych granicach, to dostateczne argumenty do wspólnej konsolidacji różańcowej.  W oparciu o uzyskane dane, będziemy planować  powrót do organizowanych wcześniej, tzw. rocznych Konferencji SzAR. Zapraszamy do korzystania z materiałów uzupełniających, zamieszczonych na naszej stronie internetowej /www.szar.edl.pl/. Są tam bardzo cenne świadectwa uczniów i katechetów, a także pomoce w postaci płyty „Różaniec nasz obronny szaniec” i inne  narzędzia medialne. Zapraszamy do współredagowania naszej strony. Zgłoszenia Dyrekcji lub samych Państwa Katechetów do udziału w SzAR prosimy kierować drogą e-mailową na adres:      zapisy @szar.edl. pl

Z wyrazami wielkiej wdzięczności za podjęcie wspólnego trudu różańcowego w intencji  pokoju w naszych szkołach,  Ojczyźnie i  w świecie:

Bogusław Zapalski–założyciel i animator SzAR

Agata Samek–katechetka i animator SzAR

Ks. kan. Julian Brzezicki- współzałożyciel, animator SzAR i opiekun duchowy wszystkich form różańcowych w Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej.
Centrum Katechetyczne SzAR - Październik  2023r.
Pomóżcie dzieciom wypełnić Fatimę!

Drodzy Katecheci -  duchowi przewodnicy młodego pokolenia.

Doświadczenia 23 lat działania Szkolnej Armii Różańcowej upoważniają nas jako jej przedstawicieli  do podzielenia się następującym słowem.


Przyczyny niewydolności duchowej młodego pokolenia

Dane dotyczące wiary młodego pokolenia mówią: “Codziennie lub prawie codziennie” modli się  w Polsce zaledwie 23,1% osób w wieku 16-24 lata, /GUS  2015 r./. Dzieje się tak, mimo  lekcji religii prowadzonych w przedszkolu i szkołach,  mimo że  ciągle jest  udoskonalany proces dydaktyczno- wychowawczy na obszarze nauki religii. W czym więc tkwi przyczyna takiego stanu?  My odpowiadamy, że w braku pełnej współpracy z Maryją jako pośredniczką ludzkości.
Maryja  w Fatimie i w wielu innych miejscach podaje jedną zasadniczą, radykalną receptę na życie, na zbawienie, na  wychowanie młodego pokolenia na obronę przed piekłem, przed wojnami. Jest nią różaniec, który należy odmawiać jednak codziennie i gremialnie.

Istnieją tysiące świadectw z różnych obszarów życia, że tam gdzie się go odmawia istnieją zwycięstwa, ponieważ ma on moc egzorcyzmu. Jeśli go odmawiamy, to znaczy że współpracujemy z Maryją na drodze zbawienia, jeśli nie – wyzbywamy się w duże mierze z Jej wstawiennictwa przed Bogiem, uważając przez swą pychę że damy sobie radę bez Niej. Prowadzi to najczęściej do naszej duchowej porażki.

W  sercach i działaniach katechetów leży 

zwycięstwo Maryi!

Wieloletnie doświadczenia Szkolnej Armii Różańcowej Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej świadczą, że zadanie postawione przez Maryję w Fatimie i w wielu innych miejscach /Gietrzwał, Akita, Mediugorje/  wcale nie jest tak trudne do wykonania, jakby się wydawało. Każda katecheza z reguły rozpoczyna się modlitwą. Zazwyczaj jest to Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Maryjo. Wystarczy, że katecheta rozszerzy ją do 10 Zdrowaś Maryjo, a zawita do szkół potężna modlitwa różańcowa. Jeśli przykładowo szkoła liczy 250 uczniów, to po odmówieniu 1 dz. w dwóch oddzielnych dniach katechezy, Maryja otrzyma w darze 500 dziesiątków różańca tygodniowo!!!!!

Żadna, nawet największa  formacja modlitewna w parafii nie jest w stanie tego dokonać.  Ten różaniec można jeszcze rozszerzyć. Jeśli katecheta prowadzi różaniec klasowy z zaangażowaniem, to po pewnym czasie rodzą się tzw. „powołania różańcowe”. Uczniowie inspirowani przez katechetów, zaczynają odmawiać różaniec w domu w pozostałe dni tygodnia, gdy w szkole nie ma religii lub są  dni wolne od nauki.

Jedną z form stosowaną zwłaszcza w mniejszych szkołach jest też odmawianie przez wszystkich uczniów 1 dziesiątka na którejś z przerw.

Wielu uczniów niestety nie modli się wcale w swoim domu i dla nich różaniec na katechezie jest jedyną drogą do kontaktu z Bogiem przez Maryję. Nie marnujmy więc tej wielkiej szansy. Jeśli stać nas na „październikowy” różaniec, to dlaczego tego zapału nie realizujemy od samego września i nie przenosimy go na wszystkie miesiące roku szkolnego? Wszak Maryja nie prosi o różaniec miesięczny, ale taki, który będzie odmawiany codziennie.

Pomóżcie dzieciom wypełnić Fatimę!

W decyzjach katechetów leży uaktywnienie największej „kopalni” modlitwy, jaką jest różaniec szkolny. Ta kopalnia nie jest gdzieś daleko i nie leży bardzo głęboko. Jest ona na powierzchni naszego życia w każdej klasie i w każdej polskiej szkole. Nie potrzeba więc wkopywać się w głąb lecz do swoich metod nauczania dodać dziesiątek różańca. Ta metoda nigdy nie zawiedzie. Pomóżcie więc dzieciom i młodzieży zrealizować testament Maryi ogłoszony w Fatimie. Odpowiedzialne są za niego nawet najmłodsze dzieci, a szczególnie katecheci, bo od nich zależy, czy dzieci wejdą  na drogę jego realizacji. Brzmi on: „Odmawiajcie codziennie różaniec”.


Wiersz - "Alert Różańcowy"

Kontynuujemy "Alert Różańcowy", bo Maryja wzywa do Różańca  i życia odnowy. Ona w paciorkach różańca każdy szept modlitwy wychwytuje i najlepszą drogę życia  szykuje. Nawet 1 "Zdrowaś Maryjo" ratuje człowieka, więc Ona na 1 dziesiątek Różańca  z utęsknieniem czeka. Nie patrzcie na tych co nie modlą się wcale, ale nad swoją wiarą pracujcie wytrwale. Gromadźcie już teraz w niebieskim skarbcu zapasy, bo mogą przyjść w życiu bardzo trudne czasy.
Maryja wtedy powie do Syna:

"Spójrz  na te Moje dzieci różańcowe", a On odpowie:
"Z radością Matko zlewam na nich Ducha Świętego łaski nowe".
Błogosławiona jest  ta ich  katechetka miła, która do odmawiania Różańca zachęciła".(Z.B.)


Wizytacja św. Piotra”

/Wierszyk okolicznościowy/

Św. Piotr dokonuje wizytacji swego ziemskiego kościoła, bo głos sumienia go do tego woła.
Wędruje więc po różnych  górach i rozdołach i hospituje także  katechezę w szkołach.
Na jednej z nich starsza już katechetka zadaje św. Piotrowi przyszłościowe pytanie:

"Czy za swoją unikalną pracę dostanę kiedyś w niebie duże mieszkanie?
Liczę, że moi uczniowie będą chcieli kiedyś odwiedzić tam w niebie mnie i Ciebie.
Zabiegam już wcześniej, aby do takich odwiedzin dobre warunki były.
Pracuję mozolnie; liczne akcje, konkursy, inicjatywy.
Jak widzisz-  nie szczędzę siły".

Święty Piotr długo nie odpowiadał.
W końcu zajrzał do swoich wizytatorskich notatek i wydał swą ocenę na ostatek.
„Widzisz moje dziecko kochane, początkowo w swej pracy ufałaś całkowicie Maryi i dobrze odrabiałeś to, co było z nieba zadane. 
Potem jednak zaczęłaś liczyć tylko na własne  zdolności,  umiejętności i siły.
Inne uboczne prądy światowe się pojawiły i wiele one też zawiniły.

Zapomniałaś o ks. kard. Stefanie  Wyszyńskim, który często wskazywał na obraz w Kaplicy Sekstyńskiej,  gdzie Duch Boży wyciąga dusze ludzkie z otchłani uczepione na różańcu   jako najlepszym szańcu.

Zapomniałaś o o. Pio, który przypominał, że gdyby 5 milionów dzieci odmawiało różaniec, to świat byłby zbawiony, od zła ochroniony.
Zapomniałaś o Fatimie, gdzie Matka Boża pokazywała jak dużo ludzi idzie do piekła i że najlepiej je ratować różańcem, a nie jakimś dziwnym egzotycznym tańcem.

Z serca katechetki wyrwał się głos usprawiedliwienia.

„Święty Piotrze! Brałam przykład z innych, którzy też tą drogą szukali zbawienia?”

Za słowa Maryi Ty jesteś odpowiedzialna i nie ma  miejsca tu wymówka marna.
Jak się spotkasz z  Maryją co Jej odpowiesz? Że nie słyszałaś o Jej różańcowych błaganiach, bo byłaś zaangażowana w innych duchowych staraniach?

Jeśli chcesz zbudować przeciwko szatanowi modlitewną bramę skalną,
to weź pod uwagę wskazówkę z Fatimy unikalną. 
Jeszcze masz  trochę czasu, aby wsłuchać się w Maryi słowa
i zacząć natychmiast pracę z różańcem od podstaw od nowa.
O resztę szkolnych spraw zadba Ona -   Matka Kościoła.
Nie bój się, Ona już od dawna za Tobą do Syna woła.

Za twoją unikalną pracę, dostaniesz w niebie wielkie mieszkanie, ale Maryja liczy, że z każdej twojej klasy, kilka tysięcy dziesiątków różańca w roku dostanie.

Niech więc ile sił pracują w klasach te Armie Różańcowe, a wtedy na szkoły spłyną z nieba łaski nowe. Kto się z was za takim programem podpisuje, niech da Maryi znać, że ten temat go bardzo interesuje. Amen.

Zasadnicze informacje o SzAR

1. Program działania SzAR jest zatwierdzony przez Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu pismem z dn. 16 X 2003r. i  może być włączony do programu dydaktyczno- wychowawczego każdej szkoły. W konspekcie lekcyjnym „Modlitwę jednego dziesiątka różańca” można umieścić na początku lub na końcu lekcji a nawet w środku, jako przerywnik lekcyjny.

2. Uczniowie, którzy zdecydowali się odmawiać dziesiątek różańca stale,  mogą otrzymać Legitymacje członka SzAR, co jest bardzo ważnym krokiem umacniającym ten ruch. Wtedy SzAR może się stać swoistym "kółkiem przedmiotowym" danego katechety, przez które umacnia się więź z Bogiem i zwiększa się wychowawcze oddziaływanie szkoły na uczniów. Praca nad formacją różańcową uczniów w oparciu o zasady SzAR pozwala katechecie  budować z uczniami odpowiedzialność duchową za klasę,  szkołę i parafię. Członkowie SzAR nie tylko więcej się modlą, ale przodują w wielu innych zadaniach duchowo-charytatywnych jak działania misyjne, zbiórki, akademie, udział w różnych inicjatywach parafii itp.

3.  SzAR  pozwala dzieciom już od najmłodszych lat wzrastać w modlitwie różańcowej i otaczać się Maryjną opieką. Na jednej z lekcji w kl. I-szej szkoły podstawowej, ks. katecheta /Krzysztof K./ zaczął inną  modlitwę wstępną niż 1 dziesiątek różańca. Szybko dzieci wystosowały  pytanie: „A różaniec?

Tam gdzie katecheta „kocha różaniec” i wierzy we wstawienniczą pomoc Maryi, takie miłe zaskoczenia bywają bardzo często. Ś.p. katechetka Janina Winnicka doprowadziła do takiej rangi różaniec w swojej szkole średniej, że odmawiany był on razem z tajemnicami i to we wszystkich "jej" klasach.

4.Katecheta może rozszerzyć podstawowe założenia regulaminowe SzAR o własne pomysły /okresowe spotkania, opłatek, pielgrzymka itp./.

5.Prowadzenie SzAR stwarza katechecie    dodatkowe argumenty do zdobywania awansów zawodowych nauczycieli. Rada Katechetyczna SzAR wystawia zaświadczenia, dyplomy itp. potwierdzające  działalność na tym polu.

6. Dzień 7-go października - Święto Matki Bożej Różańcowej jest również świętem SzAR. W porozumieniu z proboszczem parafii, można zorganizować udział członków szkolnego różańca w uroczystej Mszy św. lub inne spotkanie. Rada Katechetyczna SzAR organizuje zazwyczaj w tym dniu uroczystą Konferencji SzAR.  Jest to czas podsumowania pracy  minionego roku szkolnego, jak i czas  ładowania poprzez Mszę Świętą akumulatorów duchowych  do nowych wyzwań. W tym roku szkolnym /2018/2019/ Konferencja SzAR planowana jest na 8X 2018r./poniedziałek/.


Trudności w rozszerzaniu szkolnego ruchu różańcowego

Przeszkodą we wprowadzeniu różańca jako stałej formy lekcyjnej stoi często brak wiary we własne siły. Słyszy się niekiedy „a u mnie to nie wyjdzie”. Jedna z katechetek  wprowadzając różaniec w jednej z klas spotkała duży opór. Część klasy torpedowała tą modlitwę trzymając w czasie jej trwania zamknięte usta jak opowiadała. Katechetka jednak wierzyła, że przyjdzie taki czas, że Maryja rozwiąże te stwardniałe języki i serca i tak się stało.

Wielu katechetów realizuje regułę odmawiania 1 dz. różańca na katechezie, ale nie umiejscawia tego na płaszczyźnie SzAR. Doświadczenia wskazują, że  promowanie SzAR  jako  formacji obronnej broniącej klasę i szkołę przed złem, daje większe motywacje do zaangażowania się uczniów w modlitwę. Tak jak każde odpowiedzialne państwo powinno mieć swoją armię dobrze uzbrojoną i wyćwiczoną, tak każda szkoła powinna mieć Szkolną Armię Różańcową, ciągle aktywną,  zmotywowaną poprzez różaniec do walki ze  złem w różnych obszarach życia uczniów.

Zapraszamy do odważnego wcielania w życie fatimskiego wołania Maryi. Mamy wiele przykładów szkół, gdzie dzieci od klasy pierwszej już są umacniane różańcem. Na zamieszczonym na stronie SzAR filmie widać jak małe dzieci wymawiają osobno poszczególne pozdrowienia Maryi. Robią to bardzo wolno, z właściwą dykcją i w wielkim szacunku. Są do tego z sercem przygotowywane. Wykorzystują też piosenkę programową pt. „Jestem Twoim żołnierzem”, którą również od czasu do czasu inscenizują. 

Doświadczenia wskazują, że modlitwa wspólnotowa inspirowana przez Szkolną Armię Różańcową nie tylko, że nie przeszkadza w realizacji zasadniczego konspektu lekcyjnego, ale wręcz pomaga i uaktywnia. Wzrasta odpowiedzialność uczniów za klasę i szkołę, dlatego wiele szkół, które wiedzą o takiej formie katechetycznej aktywności, posiadają taką duchową „Armię”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową.

Tam znajdziecie Drodzy Państwo świadectwa katechetów i uczniów, nasze piosenki oraz inne zachęcające do działania materiały. Mamy aktualnie 345tys.wejść  na stronę, a więc ten środek medialny należy brać pod uwagę . Wszystkim katechetom życzymy ścisłej współpracy z Maryją- najlepszą nauczycielką rodzaju ludzkiego.


/Fragment piosenki SzAR:/     

Więc podnieśmy różańce w górę,
niech zobaczy je cały świat,
dla Maryi to przecież najpiękniejszy kwiat.
Więc podnieśmy je hen wysoko,
aż niebo się rozkołysze,
a Maryja powie wtedy,
„widzę was i słyszę”.

Świadectwo - Refleksja nad moją Modlitwą Różańcową

Wspólnie z moją klasą modlimy się dziesiątkiem różańca na każdej lekcji. W klasie IV przyjęłam członkostwo Szkolnej Armii Różańcowej. W tej grupie modlimy się indywidualnie, codziennie w domu jednym dziesiątkiem  różańca. Gdy modlę się do Boga, daje mi On siłę na ten dzień i resztę dni. Codziennie proszę Boga o zdrowie dla mnie dla mojej rodziny i znajomych. Proszę Go również o to, aby pomagał mi w trudnych sprawach, gdy coś mi nie wyjdzie, gdy cierpię ja lub moja rodzina. Kiedy mam jakiś problem, od razu zwracam się do Niego, aby pomógł mi go rozwiązać.


Osobiście przyjęłam po raz czwarty modlitwę za Dzieci Nienarodzone, których matki nie chcą urodzić i wychować. W tej modlitwie odmawia się specjalną formułkę oraz jeden dziesiątek różańca codziennie w intencji za Dzieci Nienarodzone.  Gabriela S. kl.V /2013r./


Świadectwo - "TO JEST PŁOMIEŃ MIŁOŚCI BOGA "
Alicja Maria Michalina /osoba, która bardzo dużo modli się za rozwój szkolnego różańca/

Pozdrawiam w imię Jezusa i Maryi wszystkie dzieci Maryi Panny Różańcowej, które łączy Szkolna Armia Różańcowa zarówno założycieli jak i opiekunów duchowych, kapłanów, katechetów. Moje  świadectwo:- Sen; Plaga komarów atakuje dzieci, młodzież i dorosłych - żądląc do krwi,  szczególnie ręce. „To są zagrożenia duchowe, nawet małe grzechy, brak uczynków a wszystko idzie z pokolenia na pokolenie” – słyszę podpowiedź  Mojego kochanego Anioła Stróża.
Widzę domy w blokach- to dotyczy rodzin i duży dom. Każdy szuka ratunku jak się ochronić, biegają po sklepach, kioskach ruchu, sklepikach.  Słyszę głos i widzę napis: SzAR. Potem duży dom, salon. Wszyscy zgromadzeni wokół naczynia, w którym pełno ziaren różańcowych, jak by masa galaretki kryształowej, jeszcze nie bardzo dojrzałej.  To daje światło i głos, Który mówi : ................... "TO JEST PŁOMIEŃ MIŁOŚCI BOGA "/2016/.


Maryja zbiera wszystkie modlitwy dla Jej Syna

Drodzy Państwo Katecheci! Maryja czeka na wasze i nasze autentyczne działania i modlitwy.  W jednym z przekazów powiedziała, że z każdej chwili dnia zbierze je i zaniesie Jezusowi niczym kwiaty z najpiękniejszego ogrodu. Prosi też, aby każdy z nas był ogrodem najpiękniejszych kwiatów:

Dzieci moje, módlcie się, myślcie o moim Synu. W każdej chwili dnia wznoście swą duszę ku Niemu, a ja zbiorę wasze modlitwy niczym kwiaty z najpiękniejszego ogrodu i daruję [je] mojemu Synowi.

/ 2IX 2018r.   Mediugorje/.

Rada Katechetyczna SzAR Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - 6IX2019r. Tomaszów Lub.

Last Updated on Tuesday, 24 October 2023 13:39