Dla najmłodszych

Posłuchaj piosenek SzAR

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Licznik odwiedzin

Odwiedziny [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
3
90
143

-53

Wszystkie odwiedziny
od 7 października 2009 807 554
Sprawy regulaminowe PDF Drukuj Email
e

Regulamin SzAR

Dwa stopnie działania
I

Stopień pierwszy - 1 dziesiątek różańca na katechezie lub na przerwie.
Katecheta wybiera modlitwę 1 dziesiątka różańca jako wiodącą modlitwę, rozpoczynając nią katechezy w ciągu całego roku szkolnego. Jeden dziesiątek  odmawiany wspólnie lub z podziałem na poszczególne osoby, przyczynia się znacznie do wzrostu aktywności i świadomości modlitewnej uczniów i wpływa mobilizująco na dalszy udział w lekcji. Praktykowane jest  również/zwłaszcza w mniejszych szkołach/, odmawianie 1 dz. na przerwie/.
II

Stopień drugi -
Inspirowanie uczniów do dowolnego i codziennego odmawiania 1dz. różańca w domu.
Jest to zasadnicza odpowiedź katechety na wołanie Maryi o modlitwę różańcową wśród dzieci, jako jedną z podstawowych dróg do zbawienia ludzkości, skierowaną  w Fatimie i powtarzaną wielokrotnie w wielu innych objawieniach.


Osoby, które akceptują  modlitwę różańcową w szkole i w domu,   stają się stałymi członkami SzAR i mogą otrzymać legitymację wydaną przez Radę Katechetyczną SzAR /Patrz: Zapisy do SzAR/.


Propozycje   bardziej szczegółowych działań dla katechety:

 

1) Inspirowanie uczniów do modlitwy różańcowej. Proponuje się skorzystać z materiałów zamieszczonych na płycie CD.
Patrz: płyta CD "Różaniec- nasz obronny szaniec".

2.Wprowadzenie 1 dz. Różańca, jako stałej formy modlitewnej, na rozpoczęcie katechezy  w danym dniu.  W klasach młodszych proponuje się zaczynać od 3 "Zdrowaś Maryja.."  zwiększając do 1 dziesiątka.
3. Realizacja propozycji zamiennej: 1 dz. różańca na przerwie/ codziennie lub raz w tygodniu itp. Taka praktyka jest stosowana w mniejszych szkołach.

4.Inspirowanie uczniów do dobrowolnego, codziennego odmawiania   1 dz. Różańca w domu. Dla  uczniów mniej zaawansowanych w modlitwę, bazą wyjściową może być na początku
"3 Zdrowaś Maryja", rozszerzone później do pełnego dziesiątka.
Uczniowie realizujący taką formę modlitwy, tworzą w ten sposób Szkolną Armii Różańcową danej klasy, a w  dalszej kolejności SzAR  danej szkoły.  Są przykłady,  że uczeń zainspirowany różańcem w klasie/szkole/, zaprasza do modlitwy w domu mamę, siostrę itp.  i w ten sposób tworzą warunki do małego różańca rodzinnego.


Legitymacja SzAR- ważne działanie formacyjne

W dniach  , w których nie ma katechezy szkolnej, uczniowie modlą się 1
dziesiątkiem różańca w domu . Uczniowie, którzy akceptują takie rozszerzenie modlitwy różańcowej, stają się stałymi członkami SzAR i mogą otrzymać Legitymację wydaną przez Radę Katechetyczną SzAR.


5). Rada Katechetyczna SzAR,  po otrzymaniu listy uczestników z danej szkoły, wpisuje uczniów do prowadzonej "Księgi Szkolnego Różańca, i wysyła legitymacje  z numerem wpisu. Wysyłanie list ze skrótowymi danymi, patrz: "Zapisy do SzAR".

6. Program działania SzAR może być włączony do programu dydaktyczno- wychowawczego danej szkoły.  SzAR to swoiste "kółko przedmiotowe" danego katechety, przez które umacnia się więź z Bogiem i zwiększa się wychowawcze oddziaływanie szkoły na uczniów.
Katecheta może rozszerzyć podstawowe założenia regulaminowe SzAR o własne pomysły.  Prowadzenie SzAR stwarza w ten sposób katechecie    dodatkowe argumenty do zdobywania awansów zawodowych nauczycieli: mianowanie, dyplomowanie itp. Dla katechetów, Rada Katechetyczna wystawia potwierdzające zaświadczenia, dyplomy itp. Na naszej stronie zamieszczamy przykładowy program jednej ze szkół. Patrz: "Materiały wydawnicze".

7) Na początku danego miesiąca, katecheta wspólnie z uczniami może ustalić  główną intencję modlitewną na dany miesiąc. Można skorzystać z naszego opracowania: „Intencje modlitewne dla członków SzAR”, patrz: „Materiały wydawnicze”.

8) W każdej klasie, z pośród członków wspólnoty różańcowej, można wybrać "animatora" SzAR ("dowódcę" armii). Jego zadania: -łączność między katechetą a członkami SzAR -uaktywnianie uczniów do modlitwy -wysuwanie propozycji działań.

9) W sytuacji przejścia ucznia do nowej szkoły, nie przeprowadza się nowej procedury wpisowej, lecz uznaje się tą, która była w poprzedniej szkole. Aktualny jest więc numer wpisu do "Księgę szkolnego różańca" i "Legitymacja członka SzAR" z poprzedniej szkoły.
W nowej szkole, uczeń zwiększa liczebność istniejącej tam wspólnoty i tworzy z nią nową więź duchową pod opieką katechety.

9) W sytuacji przejścia ucznia do szkoły, w której nie ma SzAR, uczeń modli się sam.

10)  W pracy katechetycznej podkreśla się rangę Święta Matki Bożej Różańcowej, które wypada 7-go października. Dzień ten jest również świętem SzAR. W porozumieniu z proboszczem parafii, można zorganizować udział członków szkolnego różańca w uroczystej Mszy św. lub inne spotkanie.
Rada Katechetyczna SzAR zaprasza na ten dzień do udziału w uroczystej, rocznej Konferencji SzAR, podsumowującej pracę za miniony rok szkolny.

----------------------

Ogólnopolska SzAR?

Perspektywy SzAR w innych diecezjach?

Szkolna Armia Różańcowa jest swoistym "kółkiem przedmiotowym" danego katechety. Jest formą modlitewną zatwierdzoną przez Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu, pismem z dn. 16 października 2003r. Katecheci innych diecezji mogą więc podejmować, inicjować podobne działania na obszarze własnych szkół danych diecezji lub korzystać z naszych  Są przykłady, że takie próby się dokonują. Promowana jest  idea SzAR, strona internetowa z materiałami różańcowymi itp.


Rada Katechetyczna SzAR Diecezji zamojsko - lubaczowskiej, może przyjmować zgłoszenia do
Ogólnopolskiej SzAR. Nazwiska uczniów mogą być wpisane do "Ogólnopolskiej księgi szkolnego różańca" z określonym dla każdego numerem wpisu i wydaniem legitymacji.Działania samych uczniów ze szkół, w których nie ma SzAR

1) Uczniowie,  którzy uczęszczają do szkoły, w której nie działa SzAR, mogą sami indywidualnie zapisać się do SzAR poprzez naszą stronę internetową.
Patrz: "SzAR -zapisy " (zapisy indywidualne). Nie mając wspólnoty klasowej, sami się dyscyplinują poprzez kontakt ze stroną internetową SzAR.

2) Po otrzymaniu odpowiednich danych od  uczniów "indywidualnych", Rada Katechetyczna SzAR Diecezji zamojsko- lubaczowskiej  wpisuje ucznia do "Ogólnopolskiej księgi szkolnego różańca" z określonym dla każdego numerem wpisu i wydaje legitymację członka SzAR.

2)  Jeśli dany uczeń, uczy się już w nowej szkole, to powinien dołączyć do SzAR  tej szkoły, jeśli taka w niej istnieje.  Obowiązuje z poprzedniej szkoły ta sama "Legitymacja członka SzAR" i numer wpisu w "Księdze szkolnego różańca".

3)Uczniowie "indywidualni", mogą na poszczególne miesiące wybierać główne intencje modlitewne.
Mogą korzystać z naszego opracowania: „Intencje modlitewne dla członków SzaR”, patrz: „Materiały wydawnicze”.


Naszym celem jest dotarcie do każdego katechety z niniejszymi informacjami.  Zapraszamy wszystkich do wspólnego działania. Czy nie jest wspaniałe, kiedy ze złem w dzisiejszym świecie walczy armia, która zamiast karabinów, czołgów, samolotów czy rakiet używa zwykłych ziarenek różańcowych i pomaga Maryi zbawiać świat? Wypełniajmy wołanie Marii w Fatimie:

"Odmawiajcie codziennie różaniec"!------------------------


Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Uczeń, który do swoich intencji składanych Maryi przy odmawianiu 1 dziesiątka różańca w ramach Szkolnej Armii Różańcowej, doda intencję "za ojczyznę", staje się automatycznie członkiem "Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę". Jeśli ktoś pragnie oficjalnie zapisać się do Krucjaty, należy wejść na stronę Krucjaty i tam wpisać się elektronicznie, lub wypełnić deklarację(są rozdawane w parafiach) i wysłać na podany tam adres. Adres strony:http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/


--------------------
14) W każdą środę, wszyscy członkowie SzAR, w miarę możliwości, rozpoczynają modlitwę o godz. 20-stej, lub 21-stej (do wyboru ). Jest to wspólne 5 minut modlitwy dla Maryi.